Υπολογισμός ενεργειακής απόδοσης σε ΖΝΧ

Εισαγωγή δεδομένων

Ογκος θερμοδοχείου (Lit.)

Μέση ποσότητα θερμού νερού ανά άτομο και μπάνιο (εκτιμώμενες από 70 lit έως 120 lit.)

Θερμοκρασία νερού δικτύου (°C)

Θερμοκρασία θερμού νερού στο σώμα (°C)

Θερμοκρασία καυτού νερού στο θερμοδοχείο (°C)


Αποτελέσματα:
Εκμεταλλεύσιμη ποσότητα θερμού νερού (Lit.):
Αριθμός διαθέσιμων μπάνιων:
Αποθηκευμένη ποσότητα ενέργειας στο θερμοδοχείο (kWh):

Συμπληρώνεις οπωσδήποτε τα δύο ακραία πεδία (όγκου & θερμοκρασίας θερμοδοχείου) με έγκυρα νούμερα και πατάς "Calc". Τα υπόλοιπα πεδία έχουν προεπιλεγμένες τιμές εκτός αν θέλεις να τις αλλάξεις.


Στείλτε μας την γνώμη σας γι' αυτή την υπολογιστική σελίδα
(Επιλέξτε και πατήστε: Αποστολή)
Χρήσιμη σελίδα... Μου είναι αδιάφορη...
Ακόμη, αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο κείμενο, μπορείτε να το γράψετε στο παρακάτω edit-box και να πατήσετε Αποστολή.
Αν θέλετε απάντηση πρέπει στο σχόλιο να συμπεριλάβετε και το e-mail σας διότι δεν μπορώ να το δω από το μήνυμά σας και μόνο.