Σχετικά με το άρθρο αυτό
Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε εν έτει 1995 σε δύο συνέχειες στα τεύχη 280/95 & 281/96 του δελτίου του ΠΣΔΜΗ. Συγγραφείς του άρθρου αυτού είναι οι μηχανικοί Βαρβαγιάννης Γιώργος και Σανδαλίδης Χρήστος

Εφαρμοσμένα υδραυλικά δίκτυα μεταφοράς θερμικής ενέργειας

 

Εισαγωγή

Με την ολοκλήρωση του θερμικού μέρους μιας μελέτης ψύξης-θέρμανσης ( ή απλής θέρμανσης) ο μελετητής μηχανικός πρέπει πλέον να σχεδιάσει ένα δίκτυο νερού το οποίο θα επαληθεύει πλήρως (ή έστω με πολύ μικρές αποκλίσεις) στην πράξη, τις παροχές του νερού τις οποίες υπολόγισε στο θερμικό μέρος της μελέτης του. Οι απαιτήσεις των καιρών και η συνεχής έρευνα επάνω στα συστήματα αυτά, έδωσαν διάφορες τεχνικές αλλά και υλικά για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Ουσιαστικά τρία είναι τα συστήματα υδραυλικών δικτύων που απαντώνται στις κατασκευές. Είναι τα:

Παρακάτω κάνουμε μία γρήγορη αναφορά στα 3 παραπάνω είδη υδραυλικής σύνδεσης και κατόπιν εξετάζουμε και τα τρία συστήματα αυτά σε ένα αρκετά κατατοπιστικό και πρακτικό παράδειγμα.


1. Κλασσικό δίκτυο

Η υδραυλική ανάλυση και ο υπολογισμός της αντλίας του δικτύου αυτού γίνεται βάσει του (κατά την γνώμη του μελετητή) δυσμενέστερου κλάδου. Υπολογίζουμε τις υδραυλικές αντιστάσεις του και στην συνέχεια μέσω των πρωτευόντων κλάδων (κύριο δίκτυο) όπου αναλύονται και αυτοί, φθάνουμε στην αντλία όπου και την επιλέγουμε. Υδραυλική ανάλυση δεν γίνεται σε κανέναν από τους δευτερεύοντες κλάδους που μεσολαβούν μεταξύ του απομακρυσμένου κλάδου και της αντλίας, παρά τους θεωρούμε (αυθαιρέτως) ότι δέχονται τις θεωρητικές παροχές νερού που θα θέλαμε να περνούν μέσα από αυτούς, τις οποίες αθροίζουμε μέχρις ότου φθάσουμε στην αντλία την οποία και επιλέγουμε βάσει του συνολικού αθροίσματος των παροχών αυτών. Στην πράξη βέβαια όταν λειτουργήσει η αντλία, θα στείλει το νερό με τελείως διαφορετική κατανομή στους κλάδους από εκείνη που αναφέρουν τα αναλυτικά φύλλα υδραυλικών υπολογισμών όπως θα δούμε και στο παράδειγμα. Οι επιπτώσεις βέβαια από αυτήν την «απειθαρχία» του δικτύου δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητες όπως έχουμε γράψει σε προηγούμενα άρθρα μας αλλά και αναφέρουμε παρακάτω στα γενικά σχόλια του παραδείγματος.

Τελικά είναι δίκτυο υδραυλικής ανάλυσης με τις μεθόδους του 1970 και οι μελετητές εκείνοι που είχαν άμεση επαφή με την πράξη, πρότειναν στους εργολάβους μια εμπειρική διόρθωση «γνωστή σαν μέθοδο στραγγαλισμού» με μερικό κλείσιμο των κεντρικών βανών (συρταρωτών την εποχή εκείνη), είτε του κυκλοφορητή είτε των κεντρικών συλλεκτών του λέβητα. Σπανιότερα ακόμη ορισμένοι εργολάβοι προέβαιναν (εμπειρικά πάντα) και σε κάποια ρύθμιση των διακοπτών των θερμαντικών σωμάτων (αναφέρομαι στα δισωλήνια συστήματα) την οποία και σταθεροποιούσαν μέσω των μεθόδων προρύθμισης των συγκεκριμένων διακοπτών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο έκαναν μία εξισορρόπηση στο δίκτυο έτσι ώστε ελαχιστοποιούταν η αστοχία του δικτύου.

2. Δίκτυο Reverse return ή Αντεπίστροφο σύστημα

Ο βασικός λόγος πού γεννήθηκε σαν ιδέα ήταν τα μεγάλα σε μήκος οριζόντια δίκτυα και η ανυπαρξία ειδικών εξισορροπητικών βαλβίδων των δικτύων την εποχή εκείνη. Ονομάσθηκε αντεπίστροφο (reverse-return system) διότι ο σωλήνας επιστροφής δεν επιστρέφει από το σημείο που έρχεται ο σωλήνας εισαγωγής αλλά από την αντίστροφη κατεύθυνση. Η τάση του συστήματος αυτού είναι να αυτοεξισορροπηθεί μετασχηματίζοντας όλο το κύριο (οριζόντιο ή κατακόρυφο) δίκτυο έτσι, που να συμπεριφέρεται όσον αφορά τους κλάδους σαν ένας συλλέκτης εισαγωγής-επιστροφής. Επίσης η φύση του συστήματος αυτού είναι τέτοια ώστε να χαμηλώνει τις απαιτήσεις του μανομετρικού ύψους της αντλίας όπως θα δούμε παρακάτω στο παράδειγμα των τριών διαφορετικών συστημάτων δικτύων. Είναι δίκτυο περιμετρικού αλλά και βιομηχανικού (θα έλεγα μεγάλων εγκαταστάσεων) χαρακτήρα. Το αντεπίστροφο σύστημα λειτουργεί θαυμάσια από μόνο του χωρίς καμία εξισορρόπηση αλλά με δύο προϋποθέσεις, μία σημαντική και μία δευτερεύουσα. Τις διαχωρίζω κατ’ αυτό τον τρόπο διότι δεν έχει η κάθε μία χωριστά την ίδια βαρύτητα επίδρασης επάνω στο δίκτυο όπως θα δούμε παρακάτω στο παράδειγμα που ακολουθεί.

  1. Βασική προϋπόθεση είναι ότι πρέπει οι δευτερεύοντες κλάδοι να είναι υδραυλικά ισοδύναμοι (διατομές, συντελεστές ζ κλπ) και ταυτόχρονα οι ροές που περνούν μέσα από αυτούς να είναι ίσες μεταξύ τους
  2. Η δευτερεύουσα προϋπόθεση είναι ότι πρέπει οι διατομές του κυρίως δικτύου να είναι αρκετά μεγάλες, ούτως ώστε οι υδραυλικές αντιστάσεις τους να θεωρούνται πρακτικά αμελητέες. Δηλαδή η πτώση πίεσης ανά μέτρο μήκους του σωλήνα να μην υπερβαίνει τα 10 mm Υ.Σ. (αντιοικονομική απαίτηση!).

Στην περίπτωση που δεν ισχύει η βασική προϋπόθεση, τότε το αντεπίστροφο σύστημα όσον αφορά τον εξισορροπητικό του χαρακτήρα είναι μία ουτοπία! (Βλ. παράδειγμα παρακάτω). Η προϋπόθεση αυτή όμως συναντάται σε πολύ μεγάλες τυποποιημένες εγκαταστάσεις ή σε μικρά και μεγάλα ηλιακά συστήματα όπου τότε το σύστημα αυτό αποδεικνύεται χρησιμότατο.

3. Κλασσικό δίκτυο με εξισορροπημένους κλάδους

Ένα δίκτυο λέγεται εξισορροπημένο όταν έχουν προβλεφθεί από τον μελετητή ειδικές ρυθμιστικές αντιστάσεις στους δευτερεύοντες κλάδους. Οι αντιστάσεις αυτές (mm Υ.Σ ) δίνονται συνήθως με την μορφή των Kv (Βλ. επόμενη παράγραφο). Θα μπορούσαν βέβαια να δοθούν κατ’ ευθείαν σε mm Υ.Σ αλλά αυτό θα δυσκόλευε τον εργολάβο ο οποίος θα έπρεπε να ανατρέξει στις αντίστοιχες παροχές νερού των κλάδων, και να υπολογίσει μόνος του τις απαιτούμενες στροφές της εκάστοτε ρυθμιστικής βαλβίδας από τα νομογράμματά της. Με τον αριθμό Kv όμως, μπορεί να έχει τις στροφές κάθε βαλβίδας από ένα απλό πινακάκι του κατασκευαστή της, στην περίπτωση δε που οι μελετητές προδιαγράφουν συγκεκριμένης μάρκας υλικά, είναι πολύ εύκολο γι’ αυτούς κάτω από τον αριθμό Kv να καταχωρίσουν και τις αντίστοιχες στροφές των βαλβίδων αυτών επάνω στα κατασκευαστικά σχέδια.

Λίγα λόγια για τον αριθμό Kv ή Kvs

Οι υδραυλικές αντιστάσεις όπως γνωρίζουμε είναι συνάρτηση της ταχύτητας του νερού. Για τους σωλήνες η ταχύτητα (μέση ταχύτητα), ορίζεται πλήρως και είναι πρακτικά υπολογίσιμη ως το πηλίκο της παροχής του νερού δια της διατομής του σωλήνα. Για τα εξαρτήματα όμως πού δεν μπορεί να ορισθεί μία διατομή, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την ταχύτητα, συνεπώς και τις υδραυλικές αντιστάσεις. Στο παρελθόν στο σημείο αυτό υπήρχε θεωρητική ασάφεια διότι δεν γνωρίζαμε πως θα υπολογίσουμε τις υδραυλικές αντιστάσεις μέσα από κάποιο εξάρτημα, π.χ. μέσα από κάποια βαλβίδα. Συνηθιζόταν να παίρνουμε για τον υπολογισμό, την ταχύτητα του νερού μέσα στον αντίστοιχο σωλήνα σύνδεσης αυτού με την βαλβίδα, και μέσω του συντελεστή «ζ» να υπολογίζουμε κάποιες αντιστάσεις τις οποίες και δεχόμασταν de-facto. Πέραν όμως της παραπάνω θεωρητικής ασάφειας υπάρχει και το ακόλουθο πρακτικό παράδειγμα το οποίο συνηγορεί υπέρ της αμφισβήτησης του συντελεστή «ζ»:

Έστω ότι έχουμε τον ίδιον διακόπτη θερμαντικού σώματος τον οποίον συνδέουμε στο ίδιο θερμαντικό σώμα, με τρεις διαφορετικές διαμέτρους σωλήνων π.χ. 1/2’’ χαλύβδινη, Φ15 χάλκινη και Φ16 πλαστική, και έστω ότι από το θερμαντικό σώμα περνάμε μία παροχή νερού 300 Lit/h. Εξυπακούεται ότι οι υδραυλικές αντιστάσεις της βαλβίδας εφ’ όσον η παροχή του νερού και η βαλβίδα παραμένουν ως έχουν, είναι και στις 3 περιπτώσεις οι ίδιες. Βάσει του παραπάνω υπολογισμού όμως, έχω 3 διαφορετικές τιμές αντιστάσεων. Έστω ζ=6:

Είδος σωλήνα:

Χαλύβδινη 1/2’’

Χάλκινη Φ15x1

Πλαστική Φ16x2,5

Ταχύτητα (m/sec):

0,43

0,63

0,88

Υδραυλική αντίσταση (mm Υ.Σ):

57

122

237

Σφάλμα:

-53%

0%

+94%

Η αμφισβήτηση λοιπόν του συντελεστή «ζ» οδήγησε στον συντελεστή Kv ή Kvs ο οποίος έχει το πλεονέκτημα ότι συνδέει άμεσα την παροχή του νερού με τις υδραυλικές αντιστάσεις. Ορίζεται ως ακολούθως:

Ένα εξάρτημα έχει χαρακτηριστικό αριθμό 1 Kv όταν περνώντας μέσα από αυτό παροχή νερού G=1 m3/h, εμφανίζει πτώση πίεσης στα άκρα του ΔΡ=1 Bar. Ένα εξάρτημα έχει χαρακτηριστικό αριθμό 0,5 Kv όταν περνώντας μέσα από αυτό παροχή νερού G=0,5 m3/h, εμφανίζει πτώση πίεσης στα άκρα του ΔΡ=1 Bar. Δηλαδή ο Kv συνδέει την παροχή του νερού G πού περνά μέσα από το εξάρτημα με την πτώση πίεσης στα άκρα του ΔP και στην ουσία είναι ο αριθμός των κυβ.μ ανά ώρα που πρέπει να περάσουν για να εμφανισθεί ΔΡ=1 Bar. Δεχόμενοι από την Υδραυλική θεωρία ότι ο λόγος παραμένει σταθερός, μπορούμε να εμφανίσουμε την ακόλουθη εξίσωση:

και η παραλλαγή αυτής:

Στο Αγγλοσαξονικό σύστημα ο συντελεστής Kv απαντάται ως Cv. Ένα εξάρτημα έχει χαρακτηριστικό αριθμό 1 Cv όταν περνώντας μέσα από αυτό παροχή νερού 1 GPM εμφανίζεται στα άκρα του πτώση πίεσης ίση με 1 psi. Η σχέση που συνδέει το Kv και το Cv είναι:

Στο παραπάνω παράδειγμα αν η βαλβίδα έχει 1,7 Kv τότε εμφανίζει 320 mm Υ.Σ πτώση πίεσης στα άκρα της. Αυτή η τιμή έχει και πρακτική σημασία και όχι οι προηγούμενες οι οποίες είναι εξωπραγματικές. Όλοι οι κατασκευαστές οιονδήποτε τύπων βαλβίδων χρησιμοποιούν πλέον στα φύλλα προδιαγραφών των βαλβίδων αυτών τον αριθμό Kv, επομένως κρίνεται άκρως απαραίτητος για τους μελετητές υδραυλικών δικτύων που κατά την γνώμη μου πρέπει να εξοικειωθούν μαζί του.


Παράδειγμα και σύγκριση των 3 διαφορετικών συστημάτων δικτύου

Επιλέξαμε για το παράδειγμα ένα τετραώροφο κτήριο όπου εφαρμόζουμε σύστημα ψύξης-θέρμανσης με fan-coils και μία κεντρική αντλία θερμότητας ως πηγή ψυκτικής-θερμικής ενέργειας των fan-coils αυτών. Το κτήριο αυτό είναι ένα συνηθισμένο κτήριο που απαντάται κατά κόρον τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία, και που στεγάζει κατοικίες ή γραφεία. Η διάταξη του δικτύου όπως άλλωστε φαίνεται και στο σχηματικό κατακόρυφο είναι:

Εξ’ αιτίας του αντεπίστροφου συστήματος επιλέξαμε να εξετασθεί το κτήριο ως οι ανάγκες του να επιβάλλουν δίκτυο:

  1. Με ισοδυναμία δευτερευόντων κλάδων ανά όροφο και με τα δεδομένα του πίνακα Α.

Πίνακας Α

Επίπεδο

Απαιτούμενα
Fan-coils

Απαιτούμενη
ροή νερού ανά όροφο
Lit/h

Υδραυλικές
αντιστάσεις ανά όροφο
mm Υ.Σ

Όροφος 1:

3 FCU-300

1350

2600

Όροφος 2:

3 FCU-300

1350

2600

Όροφος 3:

3 FCU-300

1350

2600

Όροφος 4:

3 FCU-300

1350

2600

Σύνολο:5400


  1. Με μη ισοδύναμους κλάδους και με τα δεδομένα του πίνακα Β, περίπτωση που είναι και η πλειοψηφία των εγκαταστάσεων αυτού του είδους.

 

Πίνακας Β

Επίπεδο

Απαιτούμενα
Fan-coils

Απαιτούμενη
ροή νερού ανά όροφο
Lit/h

Υδραυλικές
αντιστάσεις ανά όροφο
mm Υ.Σ

Όροφος 1:

3 FCU-200

900

1100

Όροφος 2:

3 FCU-300

1350

2600

Όροφος 3:

3 FCU-400

1800

2800

Όροφος 4:

3 FCU-600

2700

4640

Σύνολο:6750

 

Στο κλασσικό σύστημα όσο και στο αντεπίστροφο σύστημα, έχουμε κάνει την επιλογή της αντλίας βάσει της κλασσικής μεθόδου του απομακρυσμένου βρόγχου και δεχόμαστε ότι επιτυγχάνεται η συνολική απαιτούμενη παροχή νερού του συστήματος. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον στην συνέχεια είναι το πως αυτή η συνολική παροχή νερού κατανέμεται στους ορόφους, εάν τελικώς έχουμε τις απαιτούμενες τιμές και εάν όχι τι αποκλίσεις υπάρχουν από αυτές. Για τον λόγο αυτόν σε κάθε περίπτωση που εξετάζεται ακολουθεί και ένας πίνακας με τα τελικά αποτελέσματα της ανάλυσης, δηλαδή ποια ποσότητα νερού περνά μέσα από κάθε κλάδο, υπερβάσεις-διαφορές σε σχέση με την ζητούμενη ποσότητα, καθώς και με ποια διαφορική πίεση εργάζεται το όλο σύστημα. Τέλος σε κάθε πίνακα προσθέτουμε μία στήλη ακόμη (την πέμπτη στήλη) όπου έχουμε πλέον μία εικόνα της διαφοράς που προκύπτει (άνοιγμα της ψαλίδας) μεταξύ δύο καταναλωτών, του ενδιαφερόμενου ορόφου και του πλέον ευνοημένου από το σύστημα όπως τελικώς λειτούργησε στην πράξη, όπως και του ενδιαφερόμενου ορόφου και του πλέον αδικημένου επίσης. Οι διαφορές αυτές των παροχών νερού μεταφράζονται (όπως αναφέρουμε στο τελικό σχόλιο του άρθρου) σε διαφορές παροχών ενέργειας όπου αυτές με την σειρά τους μεταφράζονται σε χρηματικές διαφορές μεταξύ των ενοίκων.

Η επιλογή των fan-coils στο παράδειγμα είναι τυχαία. Θα μπορούσε το κτήριο του παραδείγματος να λειτουργεί μόνο σε θέρμανση με θερμαντικά σώματα φυσικής κυκλοφορίας και σε διάταξη «σώμα και κύκλωμα» όπως άλλωστε είναι συνδεδεμένα και τα fan-coils του παραδείγματος. Τα αποτελέσματα των πινάκων θα ήταν περίπου τα ίδια και το γενικό συμπέρασμα που σκοπεύει το εν λόγω παράδειγμα δεν θα διέφερε.

 

  1. Αρρύθμιστο δίκτυο

Α. Ισοδύναμοι κλάδοι

Περίπτωση 1.1.1 Σχήμα 1

Πίνακας 1.1.1

Επίπεδο

Ζητούμενη
παροχή νερού
Lit/h

Επιτευχθείσα
παροχή νερού
Lit/h

Απόκλιση από
το ζητούμενο

Διαφορά από
μέγιστη/ελάχιστη
απόκλιση

Όροφος 1:

1350

1480

9,6%

0% / 20,3%

Όροφος 2:

1350

1390

3,0%

-6,5% / 13,0%

Όροφος 3:

1350

1300

-3,7%

-13,8% / 5,7%

Όροφος 4:

1350

1230

-8,9%

-20,3% / 0%

ΣΥΝΟΛΑ:

5400

5400

Απαιτούμενη διαφορική πίεση δικτύου: 3790 mmΥΣ

Σχόλια:

 

Περίπτωση 1.1.2 Σχήμα 1

«Δυνάμωμα του προηγούμενου συστήματος»!

Έστω ότι μεταπηδώντας σε υψηλότερη καμπύλη του κυκλοφορητή βρίσκω το κανονικό σημείο λειτουργίας στα 4790 mm Υ.Σ, δηλαδή αυξάνεται η διαφορική πίεση του δικτύου κατά 1 m Υ.Σ. Η παροχή του νερού που προκύπτει στο συγκεκριμένο δίκτυο είναι 6070 Lit/h. Τι ακριβώς θα γίνει με την νέα κατάσταση, το αναλύει ο παρακάτω πίνακας 1.1.2

Πίνακας 1.1.2

Επίπεδο

Ζητούμενη
παροχή νερού
Lit/h

Επιτευχθείσα
παροχή νερού
Lit/h

Απόκλιση από
το ζητούμενο

Διαφορά από
μέγιστη/ελάχιστη
απόκλιση

Όροφος 1:

1350

1660

23,0%

0% / 20,3%

Όροφος 2:

1350

1570

16,3%

-5,7% / 13,8%

Όροφος 3:

1350

1460

8,1%

-13,8% / 5,7%

Όροφος 4:

1350

1380

2,2%

-20,3% / 0%

ΣΥΝΟΛΑ:

5400

6070

Απαιτούμενη διαφορική πίεση δικτύου: 4790 mmΥΣ

Σχόλια:

Β. Μη ισοδύναμοι κλάδοι

Περίπτωση 1.2 Σχήμα 2

Πίνακας 1.2

Επίπεδο

Ζητούμενη
παροχή νερού
Lit/h

Επιτευχθείσα
παροχή νερού
Lit/h

Απόκλιση από
το ζητούμενο

Απόκλιση από
μέσο όρο

Διαφορά από
μέγιστη/ελάχιστη
απόκλιση

Όροφος 1:

900

1650

83,3%

44,4%

0% / 91,9%

Όροφος 2:

1350

1500

11,1%

8,9%

-35,6% / 56,3%

Όροφος 3:

1800

1700

-5,6%

-5,9%

-50,4% / 41,5%

Όροφος 4:

2700

1900

-29,6%

-47,4

-91,9% / 0%

ΣΥΝΟΛΑ:

6750

6750

Απαιτούμενη διαφορική πίεση δικτύου: 4830 mmΥΣ

Σχόλια:

 

2. Αντεπίστροφο σύστημα.

Α. Ισοδύναμοι κλάδοι

Περίπτωση 2.1.1 Σχήμα 3

Πίνακας 2.1.1

Επίπεδο

Ζητούμενη
παροχή νερού
Lit/h

Επιτευχθείσα
παροχή νερού
Lit/h

Απόκλιση από
το ζητούμενο

Διαφορά από
μέγιστη/ελάχιστη
απόκλιση

Όροφος 1:

1350

1345

-0,4%

-0,7% / 0%

Όροφος 2:

1350

1355

0,4%

0% / 0,7%

Όροφος 3:

1350

1355

0,4%

0% / 0,7%

Όροφος 4:

1350

1345

-0,4%

-0,7% / 0%

ΣΥΝΟΛΑ:

5400

5400

Απαιτούμενη διαφορική πίεση δικτύου: 4230 mmΥΣ

Σχόλια:

Περίπτωση 2.1.2 Σχήμα 3

Πίνακας 2.1.2

Επίπεδο

Ζητούμενη
παροχή νερού
Lit/h

Επιτευχθείσα
παροχή νερού
Lit/h

Απόκλιση από
το ζητούμενο

Διαφορά από
μέγιστη/ελάχιστη
απόκλιση

Όροφος 1:

1350

1385

2,6%

0% / 5,3%

Όροφος 2:

1350

1315

-2,6%

-5,3% / 0%

Όροφος 3:

1350

1315

-2,6%

-5,3% / 0%

Όροφος 4:

1350

1385

2,6%

0% / 5,3%

ΣΥΝΟΛΑ:

5400

5400

Απαιτούμενη διαφορική πίεση δικτύου: 4600 mmΥΣ

Σχόλια:

 

Β. Μη ισοδύναμοι κλάδοι

Περίπτωση 2.2 Σχήμα 4

Πίνακας 2.2

Επίπεδο

Ζητούμενη
παροχή νερού
Lit/h

Επιτευχθείσα
παροχή νερού
Lit/h

Απόκλιση από
το ζητούμενο

Απόκλιση από
μέσο όρο

Διαφορά από
μέγιστη/ελάχιστη
απόκλιση

Όροφος 1:

900

1390

54,4%

29,0%

0% / 61,6%

Όροφος 2:

1350

1400

3,7%

3,0%

-26,1% / 35,6%

Όροφος 3:

1800

1810

0,6%

0,6%

-28,4% / 33,2%

Όροφος 4:

2700

2150

-20,4%

-32,6%

-61,6% / 0%

ΣΥΝΟΛΑ:

6750

6750

Απαιτούμενη διαφορική πίεση δικτύου: 4110 mmΥΣ

Σχόλια:

  1. Σύστημα εξισορροπημένο.

Α. Ισοδύναμοι κλάδοι

Περίπτωση 3.1 Σχήμα 1

Πίνακας 3.1

Επίπεδο

Ζητούμενη και
επιτευχθείσα
παροχή νερού
Lit/h

Αποκλίσεις
και διαφορές

Kv
ρυθμιστικών
βαλβίδων

Αντιστάσεις
ρυθμιστικών
βαλβίδων
mmΥΣ

Όροφος 1:

1350

0%

3,68

1373

Όροφος 2:

1350

0%

4,36

978

Όροφος 3:

1350

0%

5,74

564

Όροφος 4:

1350

0%

8,70

246

ΣΥΝΟΛΑ:

5400

Απαιτούμενη διαφορική πίεση δικτύου: 4650 mmΥΣ

Σχόλια:

Β. Μη ισοδύναμοι κλάδοι.

Περίπτωση 3.2.1 Σχήμα 2

 

Πίνακας 3.2.1

Επίπεδο

Ζητούμενη και
επιτευχθείσα
παροχή νερού
Lit/h

Αποκλίσεις
και διαφορές

Kv
ρυθμιστικών
βαλβίδων

Αντιστάσεις
ρυθμιστικών
βαλβίδων
mmΥΣ

Όροφος 1:

900

0%

1,21

5644

Όροφος 2:

1350

0%

2,37

3310

Όροφος 3:

1800

0%

3,55

2623

Όροφος 4:

2700

0%

14,20

369

ΣΥΝΟΛΑ:

6750

Απαιτούμενη διαφορική πίεση δικτύου: 7050 mmΥΣ

Σχόλια:

 

Περίπτωση 3.2.2 Σχήμα 4
Αντεπίστροφο σύστημα εξισορροπημένο.

 

Πίνακας 3.2.2

Επίπεδο

Ζητούμενη και
επιτευχθείσα
παροχή νερού
Lit/h

Αποκλίσεις
και διαφορές

Kv
ρυθμιστικών
βαλβίδων

Αντιστάσεις
ρυθμιστικών
βαλβίδων
mmΥΣ

Όροφος 1:

900

0%

1,41

4156

Όροφος 2:

1350

0%

2,72

2513

Όροφος 3:

1800

0%

3,85

2230

Όροφος 4:

2700

0%

14,20

369

ΣΥΝΟΛΑ:

6750

Απαιτούμενη διαφορική πίεση δικτύου: 6360 mmΥΣ

Σχόλια:

 

Τελικά σχόλια

Επίλογος

Από όλα όσα γράφηκαν προηγούμενα βγαίνει το συμπέρασμα ότι η μελέτη ενός συστήματος πλέον, πρέπει να συμπεριλαμβάνει μία ουσιαστική υδραυλική ανάλυση του δικτύου. Βέβαια όλοι γνωρίζουμε ότι η υδραυλική ανάλυση είναι πολύ πιο σύνθετη από την θερμική ανάλυση (θερμικά κυκλώματα μονοσωληνίου συστήματος κλπ) και ακόμη πιο πολύ από τις θερμικές απώλειες, ακόμη γνωρίζουμε ότι ο χειροκίνητος υπολογισμός (από πλευράς όγκου εργασίας) είναι σχεδόν αδύνατος, αλλά όλοι γνωρίζουμε επίσης ότι πλέον, κάθε μηχανικός σήμερα, διαθέτει έναν προσωπικό υπολογιστή όπου χρησιμοποιώντας τον φιλοδοξεί να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη εργασία (και όχι μόνο από πλευράς εμφάνισης) με τις σημερινές τεχνικές και όχι με εκείνες της περασμένης δεκαετίας.

Τέλος θέλουμε να σημειώσουμε ότι επειδή η συγκεκριμένη ανάλυση όπως όλοι γνωρίζουν δεν είναι απλή και δεν γίνεται με απλούς υπολογισμούς, χρησιμοποιήθηκε εξειδικευμένο πρόγραμμα του Γ. Βαρβαγιάννη που η ανάλυσή του έχει ενσωματωθεί στα μηχανολογικά πακέτα της Ti-Soft δηλαδή τα πακέτα Pipes-cad, Thermo-cad.

Στείλτε μας την γνώμη σας γι' αυτή την σελίδα
(Επιλέξτε και πατήστε: Αποστολή)
Χρήσιμη σελίδα... Δεν συμφωνώ ή μου είναι αδιάφορη
Ακόμη, αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο κείμενο, μπορείτε να το γράψετε στο παρακάτω edit-box και να πατήσετε Αποστολή.
Αν θέλετε απάντηση πρέπει στο σχόλιο να συμπεριλάβετε και το e-mail σας διότι δεν μπορώ να το δω από το μήνυμά σας και μόνο.

Κλικ για τις υπολογιστικές σλίδες του site Κλικ για τη κεντρική σελίδα Κλικ για επικοινωνία